Gå til hovedindhold
Du er her:

Årets gang på Virum Skole

Her er en kort beskrivelse af årets gang på Virum Skole

Morgensang

Bh.kl. til og med 4. klasse har morgensang hver fredag kl. 8.00 i musiksalen. Forældrene er meget velkomne.

Første skoledag efter sommerferien

Skoleåret begynder med, at alle elever og lærere samles i festsalen. Skolelederen byder velkommen og præsenterer eventuelle nye medarbejdere, og efter at have sunget et par sange går vi ud i klasserne.

Skolernes motionsdag

Sidste dag inden efterårsferien er skolernes motionsdag. Hele skolen deltager på denne dag i en eller anden form for motion. Aktiviteterne kan skifte fra år til år.

Juleklippedag

Hvert år har hele skolen juleklippedag. Vi klipper og klistrer, udsmykker skolen og spiller banko.

Juleafslutning

Den sidste dag inden juleferien hygges i klasserne, og skolens elever og medarbejdere mødes i festsalen til fælles juleafslutning. Vi synger bl.a. nogle julesalmer og sange, og skolens kor underholder. Forældrene er meget velkomne.

Skolebal/skolefest

I marts/april måned holdes skolebal for skolens 8. og 9. klasser. Eleverne spiser sammen, danser lanciers, optræder for hinanden, danser mv.

Ligeledes holdes skolefest for 4.-5. årgang og 6.-7. årgang med underholdning og dans.

Sidste skoledag for afgangsklasserne

På 9. klassernes sidste almindelige skoledag inden afgangsprøverne opfører elever fra afgangsklasserne en revy og deler karameller ud i klasserne. Dagen afsluttes med fodboldkamp mellem lærere og elever.

Trimdag

Den sidste onsdag før sommerferien er trim-dag med forskellige idræts- og legeaktiviteter. Alle klasser deltager, og eleverne er delt op på tværs af klasserne. Dagen afsluttes med fælles madpakkespisning på boldbanen.

Sidste skoledag inden sommerferien

Skoleåret slutter, hvor vi begyndte, i festsalen. Koret underholder, vi tager afsked med eventuelle afgående medarbejdere og skolelederen ønsker god sommerferie, inden vi synger vores sommerferiesang. Forældrene er meget velkomne.