Gå til hovedindhold
Du er her:

Praktiske oplysninger

Her kan du få viden om forskellige praktiske oplysninger

 • Samværsregler

  For at skolen skal være et rart sted at være, er det vigtigt,

  • at vi respekterer andre, drager omsorg for hinanden og viser hensyn
  • at vi lader andres ting være i fred
  • at vi passer på skolen og skolens ting.

  Frikvartersregler

  • Indeaktiviteter er stilleaktiviteter.
  • 0. - 3. kl. skal være ude i alle frikvarterer.
  • 4. - 9. kl. må være både ude og inde i egne områder i alle frikvarterer. 4. - 9. kl. må være på biblioteket i 10-frikvarteret.
  • Foyeren ved 9. kl. er forbeholdt 4. - 9. klasserne.
  • 8. – 9. klasse må forlade skolen i spisefrikvarteret.
  • Det tilstræbes, at eleverne kommer udenfor i løbet af skoledagen.
  • Elevernes rengøringsjob organiseres af klassens lærere og følger oprydningsvejledningen.

  Andre regler

  • Påklædning skal signalere, at vi er på en arbejdsplads.
  • Huer, hætter og kasketter har man ikke på indendørs.
  • Mobiltelefon bruger man ikke til privatbrug i undervisningstiden.
  • Mobiltelefoner har man ikke med på lejrskoler, med mindre andet er besluttet af lærerteamet.
  • På lærerværelset, lærergangen og lærerarbejdsrummene må eleverne kun komme i særlige tilfælde eller efter aftale med en lærer.
  • Foyeren ved 9. kl. er forbeholdt 9. klasserne i undervisningstiden

  Fordeling af udeområderne

  • Alle elever må som hovedregel være på boldbanen hele året.
  • Galaxens og Akvariets have er kun for 0. kl. – 3. kl.
  • Øvrige områder kan benyttes af alle klassetrin.
  • Af hensyn til alle i skolegården må der kun spilles fodbold med små lette bolde i frikvartererne.
  • Kontoret fordeler multibanen mellem årgangene.
  • Galaxens have er reserveret til maj-børnene fra 1. maj til sommerferien.

  Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19.01.2019

 • Skolemad og mælk

  Skolemad

  Det er muligt, at bestille skolemad gennem Bistrup og Nør som Virum Skole samarbejder med. De tilbyder et bredt udvalg af hjemmelavet skolemad. 

  Virum Skole udleverer den bestilte mad, men kontakten foregår mellem familie og Bistrup og Nør.

  Du kan læse mere om Bistrup og Nør her

  Skolemælk

  På Virum Skole får vi leveret mælk fra Mejeriernes Skolemælksordning.

  Du kan læse mere om Skolemælk her

 • Forsikring

  Skolen har ingen ansvarsforsikring og henviser til følgende

  Justitsministeriet

 • Glemte sager

  Hvis du har glemt tøj eller ting, kan du kontakte skolens kontor på telefon 45 28 44 20 eller på mail virum@ltk.dk.

 • Ringetider

  Ringetiderne på skolen er:

  kl. 8.00 - 8.45: lektion 1

  kl. 8.45 - 9.30: lektion 2

  kl. 9.30 - 9.55: pause

  kl. 9.55 - 10.40: lektion 3

  kl. 10.40 - 11.25: lektion 4

  kl. 11.25 - 12.10: spisning og pause

  kl. 12.10 - 12.55: lektion 5

  kl. 12.55 - 13:40: lektion 6

  kl. 13:40 - 13.50: pause

  kl. 13.50 - 14.35: lektion 7

  kl. 14.35 - 15.20: lektion 8

 • Retningslinjer og lovgivning ifm COVID-19 fra Børne- og Undervisningsministeriet