Gå til hovedindhold
Du er her:

Samværsregler

På Virum Skole ligger trivsel os meget på sinde. Vi tror på værdier som samarbejde, fællesskab, forpligtelse og ansvarlighed.

Samværsregler for Virum Skole

Gælder for alle elever og medarbejdere

På Virum Skole har vi valgt at have så få regler vi kan, for samtidig at passe på hinanden.

For at skolen skal være et rart sted at være, er det vigtigt,

 • at vi respekterer andre, drager omsorg for hinanden og viser hensyn
 • at vi passer på skolen.

Frikvartersregler

 • Indeaktiviteter er som udgangspunkt stilleaktiviteter. Der gælder dog andre regler i salene.
 • 0. - 3. kl. er ude i alle frikvarterer, medmindre andet er meldt ud af årgangens personale.
 • 4. - 9. kl. må være både ude og inde i egne områder i alle frikvarterer samt på biblioteket i 10-pausen med mindre andet er meldt ud af årgangens personale.
 • 8. – 9. klasse må forlade skolen i spisefrikvarteret. 7. klasse må forlade skolen i spisefrikvarteret fra januar måned.

Andre regler

 • Påklædning skal signalere, at vi er på en folkeskole og tilpasses læringsmiljøet.
 • Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr kan bruges i skoletiden inkl. fritidstilbud, når det vurderes relevant af personalet. I tilfælde af misbrug kan elektroniske devices inddrages og afhentes på kontoret af forældrene.
 • Lærerværelset, lærergangen og lærerarbejdsrummene er kun for personale.
 • Det tilstræbes, at eleverne kommer udenfor i løbet af skoledagen.

Fordeling af udeområder

 • Galaxens have er forbeholdt 0. kl. – 3. kl.
 • Øvrige områder kan benyttes af alle klassetrin.
 • Af hensyn til alle i skolegården er boldspild med læderbolde ikke tilladt.
 • Kontoret fordeler multibanen mellem årgangene.
 • Galaxens have er reserveret til maj-børnene fra 1. maj og frem til sommerferien.

Oprydning og klargøring af skolens lokaler

 • Det er alles pligt og ansvar at sørge for orden på skolen.
 • Elevernes rengøringsjob organiseres af klassens lærere og følger oprydningsvejledningen.
 • Det skal fremgå af opslagstavlen i klasserne, hvilke elever der er ansvarlige for oprydning og klargøring til rengøring.
 • Oprydning og klargøring af lokalerne skal foregå, så det er klar til næste aktivitet.

Oprydningsvejledning - punkter der skal tjekkes af personalet

Ved dagens afslutning skal der ryddes op i lokalerne, så der er klar til rengøringspersonalet. Det betyder, at personalet har tjekket:

 • At der er fejet i lokalet
 • At borde og andre flader er tørret af
 • At vinduerne er lukket
 • At tavler og lyset er slukket
 • At stolene er sat op
 • At alt skrald er taget med ud
 • Klude og viskestykker er byttet til rene hos skolebetjentene.

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 10.02.2022