Gå til hovedindhold
Du er her:

Samværsregler

På Virum Skole ligger trivsel os meget på sinde. Vi tror på værdier som samarbejde, fællesskab, forpligtelse og ansvarlighed.

Samværsregler

For at skolen skal være et rart sted at være, er det vigtigt,

 • at vi respekterer andre, drager omsorg for hinanden og viser hensyn
 • at vi lader andres ting være i fred
 • at vi passer på skolen og skolens ting

Frikvartersregler

 • Indeaktiviteter er stilleaktiviteter.
 • 0. - 3. kl. skal være ude i alle frikvarterer.
 • 4. - 9. kl. må være både ude og inde i egne områder i alle frikvarterer. 4. - 9. kl. må være på biblioteket i 10- frikvarteret.
 • Foyeren ved 9. kl. er forbeholdt 4. - 9. klasserne.
 • 8. – 9. klasse må forlade skolen i spisefrikvarteret.
 • Det tilstræbes, at eleverne kommer udenfor i løbet af skoledagen.
 • Elevernes rengøringsjob organiseres af klassens lærere og følger oprydningsvejledningen.

Andre regler

 • Påklædning skal signalere, at vi er på en arbejdsplads.
 • Huer, hætter og kasketter har man ikke på indendørs.
 • Mobiltelefon bruger man ikke til privatbrug i undervisningstiden.
 • Mobiltelefoner har man ikke med på lejrskoler, med mindre andet er besluttet af lærerteamet.
 • På lærerværelset, lærergangen og lærerarbejdsrummene må eleverne kun komme i særlige tilfælde eller efter aftale med en lærer.
 • Foyeren ved 9. kl. er forbeholdt 9. klasserne i undervisningstiden.

Fordeling af udeområderne

 • Alle elever må som hovedregel være på boldbanen hele året.
 • Galaxens og Akvariets have er kun for 0. kl. – 3. kl.
 • Øvrige områder kan benyttes af alle klassetrin.
 • Af hensyn til alle i skolegården må der kun spilles fodbold med små lette bolde i frikvartererne.
 • Kontoret fordeler multibanen mellem årgangene.
 • Galaxens have er reserveret til maj-børnene fra 1. maj til sommerferien.

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19.01.2019